Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

21.9.2023

1 EUR EUR 24,395
1 PLN EUR 5,254
1 USD EUR 22,803


19.08.2011 -Změna telefonních čísel společnosti

S platností od 19.08.2011 bylo zrušeno telefonní číslo 776 277 358. ...více


08.09.2011 - Ověřování DIČ pro účely DPH

Ověřit platnost daňového identifikačního čísla plátce k dani z přidané hodnoty v rámci členských států Evropské unie si mužete zde, kliknutím na obrázek.


01.08.2011 - Historický vývoj sazeb DPH

období základní sazba snížená sazba
01.01.1993 - 31.12.1994 23% 5%
01.01.1995 - 30.04.2004 22% 5%
01.05.2004 - 31.12.2007 19% 5%
01.01.2008 - 31.12.2009 19% 9%
od 01.01.2010 20% 10%

 


21.01.2011 - Daňový kalendář 2011

Podrobný daňový kalendář se zákonnými lhůtami daňových povinností v roce 2011 naleznete zde.

15.01.2011 - Změny v pojištění OSVČ od 01.01.2011

Od 1. 1. 2011 se pro OSVČ mění výše záloh na pojistné na důchodové pojištění (DP). OSVČ si bude moci svou platbou zálohy na pojistné (DP) určit měsíční vyměřovací základ. OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost bude do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2010 platit zálohy na důchodové pojištění ve výši dle daňového základu roku 2009, minimálně však 1.731 Kč měsíčně....více


13.01.2011 - Změny pro zaměstnavatele v pojistném na sociální zabezpečení

V zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dochází od 1. 1. 2011 pro zaměstnavatele k následujícím změnám:Zaměstnavatelé si již nebudou odečítat od odváděného pojistného polovinu náhrady mzdy náležející za pracovní dny v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény s výjimkou zaměstnavatelů do 25 zaměstnanců účastných nemocenského pojištění (tzv. malí zaměstnavatelé), kteří se dobrovolně přihlásí do zvláštního režimu placení pojistného na sociální zabezpečení (vyšší sazba pojistného na nemocenské pojištění)....více


09.08.2010 - Změna organizace zpracování mezd - upozornění pro klienty

S ohledem na změnu organizace zpracování mezd, kdy podklady budou zpracovávány souhrnně za všechn klienty, je nutné, ze strany klientů, dodržovat termíny pro předání podkladů ke zpracování ke zpracování mezd. Pokud nebudou podklady předány v termínu stanoveném pro předání podkladů ke zpracování, nebudeme schopni zaručit zpracování a předání mezd v termínu určeném pro výplaty. Konkrétní termín v příslušném měsíci pro předání podkladů ke zpracování mezd najdete vždny na stránkách naší společnosti v sekci "klient servis". Všeobecně platí, že termín pro předání podkladů ke mzdám, je třetí den v měsíci následujícím po měsíci, kterého se zpracování mezd týká. V případě, že tento den bude den pracovního klidu nebo svátek, je termín následující první pracovní den.  

 

Všem našim klientům a obchodním partnerům přejeme příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce

V klient servise naleznete provozní dobu našich kanceláří v období Vánočních svátků 2010
 


09.02.2010 - Informace k průměrným cenám pohonných hmot pro podnikatele za rok 2009 a 2010

Zákon č. 2/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, zásadně změnil ustanovení v § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 tak, že došlo ke sjednocení možnosti použití „paušálních cen“ pohonných hmot, které doposud mohli uplatňovat podnikatelé na základě pokynů MF řady „D“ s tzv. vyhláškovými cenami pro zaměstnance, používající svoje vozidlo pro účely zaměstnavatele....více


15.01.2010 - Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna 2010

S platností od 1.1.2010 dochází ke změně minimální měsíční zálohy na pojistné pro osoby samostatně výdělečně činné. Nová výše zálohy je rovna částce 1.601 Kč (místo dosavadních 1.590 Kč). Zálohu ve výši 1.601 Kč musí poprvé za leden 2010 (posledním dnem splatnosti je 9.2.2010) uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2010 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2008 platily v roce 2009 zálohy nižší než 1.601 Kč, s výjimkou těch, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. ...více


<< 1 ... 10 11 12 13 14 ... 15 >>