Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

14.4.2024

1 EUR EUR 25,330
1 PLN EUR 5,946
1 USD EUR 23,782


01.11.2012 - Poštovní směrovací čísla

Poštovní směrovací čísla slouží k jednoznačné identifikaci adresy pro doručení zásilky na správné místo po celé ČR. Správné použití PSČ je důležité kvůli automatizovanému třídění zásilek. PSČ se má ve vnitrostátním poštovním styku uvádět v posledním řádku adresy....více


29.02.2012 - Přehled nejčastějších dotazů k aplikaci přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Podle § 92e zákona o DPH se systém přenesení daňové povinnosti použije u stavebních prací vymezených v CZ-CPA 41 až 43. Jedná se o sekci F, která zahrnuje stavby a stavební práce. Z této sekce se systém přenesení daňové povinnosti použije na stavební práce, vymezené stanovenými kódy. ...více


18.11.2011 - Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012...více


15.01.2012 - Změny v pojištění OSVČ od 01.01.2012

Důchodové pojištění OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost bude do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2011 platit zálohy na důchodové pojištění ve výši dle daňového základu roku 2010, minimálně však 1 807 Kč měsíčně...více


05.01.2012 -Přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví

Dnem 1. ledna 2012 nabyla účinnost úprava režimu přenesení daňové povinnosti na DPH při poskytnutí stavebních nebo montážních prací. U režimu přenesení daňové povinnosti, tzv. revers charge, je povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce plnění (tedy odběratele) oproti běžnému uplatňování DPH, kdy povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu má poskytovatel plnění (plátce, který zdanitelné plnění uskutečnil, tedy dodavatel). Plátce, který zdanitelné plnění uskutečnil (dodavatel), vystaví daňový doklad ve kterém neuvede výši daně pouze sazbu daně....více


19.08.2011 -Změna telefonních čísel společnosti

S platností od 19.08.2011 bylo zrušeno telefonní číslo 776 277 358. ...více


08.09.2011 - Ověřování DIČ pro účely DPH

Ověřit platnost daňového identifikačního čísla plátce k dani z přidané hodnoty v rámci členských států Evropské unie si mužete zde, kliknutím na obrázek.


01.08.2011 - Historický vývoj sazeb DPH

období základní sazba snížená sazba
01.01.1993 - 31.12.1994 23% 5%
01.01.1995 - 30.04.2004 22% 5%
01.05.2004 - 31.12.2007 19% 5%
01.01.2008 - 31.12.2009 19% 9%
od 01.01.2010 20% 10%

 


21.01.2011 - Daňový kalendář 2011

Podrobný daňový kalendář se zákonnými lhůtami daňových povinností v roce 2011 naleznete zde.

15.01.2011 - Změny v pojištění OSVČ od 01.01.2011

Od 1. 1. 2011 se pro OSVČ mění výše záloh na pojistné na důchodové pojištění (DP). OSVČ si bude moci svou platbou zálohy na pojistné (DP) určit měsíční vyměřovací základ. OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost bude do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2010 platit zálohy na důchodové pojištění ve výši dle daňového základu roku 2009, minimálně však 1.731 Kč měsíčně....více


<< 1 ... 10 11 12 13 14 ... 16 >>