Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

29.11.2023

1 EUR EUR 24,260
1 PLN EUR 5,595
1 USD EUR 22,089


OMEZENÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

(tel.číslo 584440432 a e-mail info@agenas.cz již nejsou funkční)

Z rozhodnutí valné hromady společnosti, omezuje společnost AGENTURA ASPEKT spol. r .o. k 31.12.2021 svoji hlavní ekonomickou činnost.

S ohledem na tuto skutečnost budou kanceláře společnosti pro veřejnost
od 29.11.2021 uzavřeny.

V případě potřeby nebo pokud budete potřebovat konzultaci nebo něco projednat, kontaktujte nás telefonicky na čísle 775440432 nebo e-mailem na adrese oldrich@janku.cz

Děkujeme za pochopení 


A K T U Á L N Ě


23.03.2023 - Nová povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2023

Nová povinnost zaměstnavatelů přihlašovat od 1. 4. 2023 zaměstnance s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech Dne 22. 3. 2023 připojil prezident ČR svůj podpis k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení ...více


18.02.2023 - Sleva na sociálním pojištění pro zaměstnavatele

První změna dopadá na zaměstnavatele, kteří zaměstnávají zaměstnance vykonávající činnost tzv. zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku. V souvislosti s přijetím právní úpravy ve vztahu k jejich dřívějšímu odchodu do důchodu vzniká jejich zaměstnavatelům povinnost platit vyšší pojistné. Další změnou je, že od února 2023 budou mít zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají ...více


17.02.2023 - Veřejně prospěšný poplatník

Veřejně prospěšným poplatníkem pro účely zákona o daních z příjmů je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem a stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním...více


06.01.2023 - Minimální mzda 2023

Od 1. 1. 2023 se tradičně zvyšuje minimální mzda, a to o 1 100 Kč na 17 300 Kč za měsíc pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin. Minimální hodinová mzda vzroste z 96,40 Kč na 103,80 Kč
Se zvýšením minimální mzdy souvisí také růst nejnižší úrovně zaručené mzdy, a to na 17 300 Kč v první třídě a 34 600  Kč v osmé třídě zaručené mzdy.

Skupina prací MĚSÍČNÍ zaručená mzda HODINOVÁ zaručená mzda
1 17 300,00 103,8
2 17 900,00 106,5
3 19 700,00 117,5
4 21 800,00 129,8
5 24 100,00 143,3
6 26 600,00 158,2
7 29 400,00 174,7
8 34 600,00 207,6

 


01.01.2023 - Silniční daň 2023 a základní kategorie vozidel

Základní kategorie vozidel Příloha zákona č. 56/2001 Sb. vymezuje 7 základních kategorií vozidel....více


01.01.2023 - Pojištění OSVČ 2023

Rok 2 022 2 023
Minimální záloha na sociální pojištění - OSVČ hlavní činnost 2 841 2 944
Minimální záloha na sociální pojištění - OSVČ vedlejší činnost 1 137 1 178
Rozhodná částka pro vedlejší činnost OSVČ 93 387 96 778
Minimální měsíční nemocenské pojištění OSVČ 147 168
Minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ 2 627 2 722
Maximální vyměřovací základ 1 867 728 1 935 552
Limit pro pojištění nemocenského pojištění malého rozsahu zaměstnanců 3 500 4 000
Paušální daň (od roku 2023, pokud bude schválena novela, sazba v prvním pásmu) 5 994 6 208

 


20.12.2022 - PF 2023

Všem našim klientům a  obchodním partnerům přejeme příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce


06.01.2022 - Minimální mzda 2022

Minimální mzda se s účinností od 1. 1. 2022 zvyšuje na 16.200 Kč měsíčně na základě Nařízení Vlády 405/2021 Sb. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin a činí:...více


<< 1 2 3 4 5 ... 15 >>