Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

21.9.2023

1 EUR EUR 24,395
1 PLN EUR 5,254
1 USD EUR 22,803


30.12.2012 - Sazby DPH, výpočet DPH

Jsme-li plátci DPH, musíme na svá uskutečněná zdanitelná plnění uplatňovat většinou základní sazbu DPH (viz níže), ať už prodáváme zboží nebo poskytujeme služby. Jen v případech vyjmenovaných v zákoně o DPH můžeme uplatňovat sníženou sazbu DPH...více


30.12.2012 - Daňový doklad plátce DPH a jeho náležitosti

Daňové doklady plátce DPH musí mít náležitosti podle § 26-35 Zákona o DPH. Nejčastěji používáme zjednodušený a běžný daňový doklad...více


PF 2013

PF 2013...více


21.12.2012 - Jak správně platit daně od 1.1.2013

Od 1. ledna 2013 začne platit nový zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, který nahrazuje dosavadní zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky dojde k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy, která bude mít vliv i na samotné placení daní od začátku roku 2013. Ke 31. prosinci 2012 zanikne celkem 199 finančních úřadů včetně jejich bankovních účtů určených k placení daní do konce roku 2012. ...více


21.12.2012 - Zdravotní a sociální pojištění od 01.01.2013

Důchodové pojištění Konkrétní výše zálohy na důchodové pojištění samozřejmě vychází z dosaženého zisku s tím, že vyměřovacím základem je u OSVČ jeho polovina. Sazba pojištění je pak 29,2 %. ...více


01.11.2012 - Poštovní směrovací čísla

Poštovní směrovací čísla slouží k jednoznačné identifikaci adresy pro doručení zásilky na správné místo po celé ČR. Správné použití PSČ je důležité kvůli automatizovanému třídění zásilek. PSČ se má ve vnitrostátním poštovním styku uvádět v posledním řádku adresy....více


29.02.2012 - Přehled nejčastějších dotazů k aplikaci přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Podle § 92e zákona o DPH se systém přenesení daňové povinnosti použije u stavebních prací vymezených v CZ-CPA 41 až 43. Jedná se o sekci F, která zahrnuje stavby a stavební práce. Z této sekce se systém přenesení daňové povinnosti použije na stavební práce, vymezené stanovenými kódy. ...více


18.11.2011 - Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012...více


15.01.2012 - Změny v pojištění OSVČ od 01.01.2012

Důchodové pojištění OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost bude do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2011 platit zálohy na důchodové pojištění ve výši dle daňového základu roku 2010, minimálně však 1 807 Kč měsíčně...více


05.01.2012 -Přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví

Dnem 1. ledna 2012 nabyla účinnost úprava režimu přenesení daňové povinnosti na DPH při poskytnutí stavebních nebo montážních prací. U režimu přenesení daňové povinnosti, tzv. revers charge, je povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce plnění (tedy odběratele) oproti běžnému uplatňování DPH, kdy povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu má poskytovatel plnění (plátce, který zdanitelné plnění uskutečnil, tedy dodavatel). Plátce, který zdanitelné plnění uskutečnil (dodavatel), vystaví daňový doklad ve kterém neuvede výši daně pouze sazbu daně....více


<< 1 ... 9 10 11 12 13 ... 15 >>