Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

16.7.2024

1 EUR EUR 25,425
1 PLN EUR 5,982
1 USD EUR 23,314


14.01.2013 - Co nového musí obsahovat daňový doklad

Od 01.01.2013 musí daňový doklad, kromě náležitostí uvedených v § 29 zákona č. 235/2004 Sb.o dani z prřidané hodnoty (dále jen zákona o DPH), obsahovat rovněž následující údaje (viz § 29 odst.2 zákona o DPH):...více


04.01.2013 - DPH ze záloh už všichni

Do 31.12.2012 plátci, kteří nevedli podvojné účetnictví, nemuseli uplatňovat DPH z přijatých záloh. Toto už neplatí. Od 1.1.2013 už musí uplatnit DPH z přijatých záloh všichni plátci DPH.


04.01.2013 - Co je to nespolehlivý plátce DPH

Od roku 2013 platí nový institut – nespolehlivý plátce. Toto označení získává plátce DPH, který závažným způsobem neplní své povinnosti ve vztahu ke správě daně. Finanční úřad zveřejní nespolehlivé plátce na internetu. Stejně tak zveřejní, pokud někdo přestane být nespolehlivý plátce. Každý si bude moci na internetu ověřit, zda některý z jeho dodavatelů zboží či služeb není nespolehlivý plátce...více


01.01.2013 - Cestovní náhrady v roce 2013

Tak jako každý rok i pro rok 2013 se mění vyhláškou č. 472/2012 Sb., o změně sazby základní náhradní za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, výše jednotlicých cestovních náhrad...více


30.12.2012 - Novinky platné od 1.1.2013

Pracující důchodci nemohou v roce 2013 uplatnit daňovou slevu na poplatníka. "Vyklouznout" by snad mohli, kdyby se k 01.01. aspoň na den odhlásili z pobírání důchodu. Od 1. ledna se zavádí novinka - ručení za odvod DPH za "nespolehlivé plátce" ...více


30.12.2012 - Sazby DPH, výpočet DPH

Jsme-li plátci DPH, musíme na svá uskutečněná zdanitelná plnění uplatňovat většinou základní sazbu DPH (viz níže), ať už prodáváme zboží nebo poskytujeme služby. Jen v případech vyjmenovaných v zákoně o DPH můžeme uplatňovat sníženou sazbu DPH...více


30.12.2012 - Daňový doklad plátce DPH a jeho náležitosti

Daňové doklady plátce DPH musí mít náležitosti podle § 26-35 Zákona o DPH. Nejčastěji používáme zjednodušený a běžný daňový doklad...více


PF 2013

PF 2013...více


21.12.2012 - Jak správně platit daně od 1.1.2013

Od 1. ledna 2013 začne platit nový zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, který nahrazuje dosavadní zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky dojde k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy, která bude mít vliv i na samotné placení daní od začátku roku 2013. Ke 31. prosinci 2012 zanikne celkem 199 finančních úřadů včetně jejich bankovních účtů určených k placení daní do konce roku 2012. ...více


21.12.2012 - Zdravotní a sociální pojištění od 01.01.2013

Důchodové pojištění Konkrétní výše zálohy na důchodové pojištění samozřejmě vychází z dosaženého zisku s tím, že vyměřovacím základem je u OSVČ jeho polovina. Sazba pojištění je pak 29,2 %. ...více


<< 1 ... 9 10 11 12 13 ... 16 >>