Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

16.7.2024

1 EUR EUR 25,425
1 PLN EUR 5,982
1 USD EUR 23,314


Veřejně prospěšný poplatník

Veřejně prospěšným poplatníkem pro účely zákona o daních z příjmů je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem a stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním...více


Rozdělení společnosti odštěpením

Slučováním nebo rozdělováním podniků (ale také kombinací těchto procesů) dochází k přeměnám obchodních společností. Mezi přeměny obchodních společností patří fúze, rozdělení, převod jmění na společníka nebo změna právní formy. Právní úprava přeměn obchodních společností a družstev je upravena zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev....více


Krácení dovolené

Důvodů pro krácení dovolené je hned několik, nezaměňujme je však se samotným výpočtem dovolené. K samotnému krácení dochází z pěti hlavních důvodů, přičemž ve třech z nich nelze zkrátit roční dovolenou pod 2 týdny v případě, že zaměstnanec pracoval pro zaměstnavatele celý kalendářní rok. ...více


Reklamní předměty

Za reklamní a propagační předmět považuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, takovou položku, která splňuje tyto podmínky:...více