Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

29.11.2023

1 EUR EUR 24,260
1 PLN EUR 5,595
1 USD EUR 22,089


27.12.2013 - Cestovní náhrady v roce 2014

Výši cestovních náhrad pro rok 2014 stanovuje zákoník práce společně s Vyhláškou 435/2013 Sb.. Tato vyhláška stanovuje sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a výši, v jaké je poskytováno tuzemské stravné a určuje, jaká je průměrná cena pohonných hmot...více


27.12.2013 - Sociální a zdravotní pojištění v roce 2014

Důchodové pojištění OSVČ Minimální výše měsíční zálohy na pojistné OSVČ, včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (bez účasti na důchodovém spoření) ...více


02.09.2013 - Minimální mzda od 1.8.2013

Nařízení vlády 210/2013 mění s účinností od 1.srpna 2013 výši minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy. Základní sazba minimální mzdy pro týdenní pracovní dobu 40 hodin činí od 1.8.2013 50,60 Kč za hodinu nebo 8.500 Kč za měsíc. Zvýšení základní sazby minimální mzdy zvyšuje nejnižší úrovně zaručené mzdy...více


01.03.2013 - Náležitosti daňových dokladů

Novela zákona o dani z přidané hodnoty přinesla i změny v daňových dokladech. Zákon rozlišuje daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, zvláštní daňové doklady (splátkový kalendář, platební kalendář, souhrnný daňový doklad a doklad o použití) a daňové doklady při dovozu a vývozu zboží...více


20.01.2013 - Ručení za odvod DPH a zveřejnění bankovních účtů finančním úřadem

Pokud plátce DPH odebere službu nebo zboží od nespolehlivého plátce DPH nebo zaplatí dodavateli na účet, který není zveřejněný finančním úřadem pro tyto účely (od 1.4.2013) vystavuje se riziku ručení za nezaplacenou DPH z tohoto zdanitelného plnění....více


14.01.2013 - Co nového musí obsahovat daňový doklad

Od 01.01.2013 musí daňový doklad, kromě náležitostí uvedených v § 29 zákona č. 235/2004 Sb.o dani z prřidané hodnoty (dále jen zákona o DPH), obsahovat rovněž následující údaje (viz § 29 odst.2 zákona o DPH):...více


04.01.2013 - DPH ze záloh už všichni

Do 31.12.2012 plátci, kteří nevedli podvojné účetnictví, nemuseli uplatňovat DPH z přijatých záloh. Toto už neplatí. Od 1.1.2013 už musí uplatnit DPH z přijatých záloh všichni plátci DPH.


04.01.2013 - Co je to nespolehlivý plátce DPH

Od roku 2013 platí nový institut – nespolehlivý plátce. Toto označení získává plátce DPH, který závažným způsobem neplní své povinnosti ve vztahu ke správě daně. Finanční úřad zveřejní nespolehlivé plátce na internetu. Stejně tak zveřejní, pokud někdo přestane být nespolehlivý plátce. Každý si bude moci na internetu ověřit, zda některý z jeho dodavatelů zboží či služeb není nespolehlivý plátce...více


01.01.2013 - Cestovní náhrady v roce 2013

Tak jako každý rok i pro rok 2013 se mění vyhláškou č. 472/2012 Sb., o změně sazby základní náhradní za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, výše jednotlicých cestovních náhrad...více


30.12.2012 - Novinky platné od 1.1.2013

Pracující důchodci nemohou v roce 2013 uplatnit daňovou slevu na poplatníka. "Vyklouznout" by snad mohli, kdyby se k 01.01. aspoň na den odhlásili z pobírání důchodu. Od 1. ledna se zavádí novinka - ručení za odvod DPH za "nespolehlivé plátce" ...více


<< 1 ... 8 9 10 11 12 ... 15 >>