Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

16.7.2024

1 EUR EUR 25,425
1 PLN EUR 5,982
1 USD EUR 23,314


06.01.2023 - Minimální mzda 2023

Od 1. 1. 2023 se tradičně zvyšuje minimální mzda, a to o 1 100 Kč na 17 300 Kč za měsíc pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin. Minimální hodinová mzda vzroste z 96,40 Kč na 103,80 Kč
Se zvýšením minimální mzdy souvisí také růst nejnižší úrovně zaručené mzdy, a to na 17 300 Kč v první třídě a 34 600  Kč v osmé třídě zaručené mzdy.

Skupina prací MĚSÍČNÍ zaručená mzda HODINOVÁ zaručená mzda
1 17 300,00 103,8
2 17 900,00 106,5
3 19 700,00 117,5
4 21 800,00 129,8
5 24 100,00 143,3
6 26 600,00 158,2
7 29 400,00 174,7
8 34 600,00 207,6

 


01.01.2023 - Silniční daň 2023 a základní kategorie vozidel

Základní kategorie vozidel Příloha zákona č. 56/2001 Sb. vymezuje 7 základních kategorií vozidel....více


01.01.2023 - Pojištění OSVČ 2023

Rok 2 022 2 023
Minimální záloha na sociální pojištění - OSVČ hlavní činnost 2 841 2 944
Minimální záloha na sociální pojištění - OSVČ vedlejší činnost 1 137 1 178
Rozhodná částka pro vedlejší činnost OSVČ 93 387 96 778
Minimální měsíční nemocenské pojištění OSVČ 147 168
Minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ 2 627 2 722
Maximální vyměřovací základ 1 867 728 1 935 552
Limit pro pojištění nemocenského pojištění malého rozsahu zaměstnanců 3 500 4 000
Paušální daň (od roku 2023, pokud bude schválena novela, sazba v prvním pásmu) 5 994 6 208

 


20.12.2022 - PF 2023

PF 2023...více


06.01.2022 - Minimální mzda 2022

Minimální mzda se s účinností od 1. 1. 2022 zvyšuje na 16.200 Kč měsíčně na základě Nařízení Vlády 405/2021 Sb. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin a činí:...více


06.01.2022 - Změna režimu doručování poštovních datových zpráv

1. ledna 2022 nabyla účinnosti novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která zavádí institut tzv. fikce doručení rovněž do soukromoprávní komunikace prováděné prostřednictvím datové schránky...více


20.12.2021 - Vánoce a nový rok

PF 2022...více


01.04.2021 - Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů

V roce 2021 kvůli pandemii koronaviru vláda schválila prodloužení termínu o 1 měsíc, takže podávat daňové přiznání za rok 2020 budeme moci fyzicky až do pondělí 3. května 2021, elektronicky pak do 1. června 2021.
Prodloužení termínu o 1 měsíc je způsobeno prodloužením lhůty, během níž budou prominuty úroky z prodlení a pokuty za opožděné podání daňového přiznání.
Poslední možností, kterak oddálit podání daňové přiznání z března dokonce na konec října, je případ, kdy součástí zdaňovaných příjmů uvedených v přiznání jsou i příjmy zdaňované v zahraničí. O odklad je nutno v tomto případě finanční úřad požádat.

 

Zdroj: MFČR


29.03.2021 - Aktuálně k činnosti účetních a daňových poradců

Dle sdělení MF účetní a daňoví poradci svou činnost aktuálně provozovat mohou.
Vládním usnesením č. 217/2021 došlo k odstranění výjimky pro provoz účetních a poradenských služeb v provozovně dle živnostenského zákona. Omezení se nicméně týká provozoven, nikoli výkonu činnosti jako takové. Účetní a poradenské činnosti dle živnostenského zákona mohou být nadále vykonávány, a to i v provozovně, avšak bez přítomnosti klienta. Zakázaný není výkon činnosti v místě podnikání klienta či jinde mimo provozovnu a rovněž není zakázána realizace předání dokumentace a podkladů. Nicméně i pro tyto případy se obecně doporučuje maximálně využívat distanční formy předání a omezovat tak počet a intenzitu fyzických kontaktů.


19.03.2021 - Daňová přiznání k dani z příjmů 2020

Přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2020 musí být podáno nejpozději do:

  • 1. 4. 2021 – tato lhůta se použije, pokud daňové přiznání podává sám poplatník nebo jeho daňový poradce na základě plné moci bez ohledu na to, zda v papírové či elektronické podobě, a daňové přiznání je podáno nejpozději do 1. 4. 2021;
  • 3. 5. 2021 – tuto lhůtu lze využít, pokud daňové přiznání podává sám poplatník, a to v elektronické podobě, a přiznání je podáno po 1. 4. 2021 (jedná se o zcela novou lhůtu, která se poprvé bude aplikovat na daňová přiznání za zdaňovací období roku 2020 a která má poplatníky motivovat k podání daňového přiznání v elektronické podobě);
  • 1. 7. 2021 – tato lhůta platí pro daňová přiznání podaná daňovým poradcem na základě plné moci, a to v elektronické podobě, pokud je přiznání podáno daňovým poradcem po 1. 4. 2021.


V souvislosti se stávající epidemiologickou situací ministryně financí vydala rozhodnutí, kterým promíjí daňovým subjektům podávajícím přiznání k dani z příjmů sankce za opožděné podání daňového přiznání za rok 2020 ve lhůtě do 1. 4. 2021, pokud dojde k podání daňového přiznání nejpozději do 3. 5. 2021, a daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání ve lhůtě do 3. 5. 2021 za podmínky, že k podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2020 dojde nejpozději dne 1. 6. 2021. Nejedná se o faktické prodloužení lhůty po podání daňového přiznání, pouze o stanovení určitého období, za které nebudou vyměřeny sankce ze strany správce daně, pokud daňové přiznání bude podáno nejpozději do stanoveného data.


<< 1 2 3 4 5 ... 16 >>