Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

18.6.2024

1 EUR EUR 24,765
1 PLN EUR 5,693
1 USD EUR 23,115


01.01.2019 - Omezení poskytovaných služeb

Jak již jsme avizovali 29.10.2018 byla z organizačních důvodů od 01.01.2019 omezena hlavní ekonomická činnost naší společnosti - vedení účetnictví, vedení daňové evidence, zpracování mezd a personalistiky a všechny služby s tím spojené. Z tohoto důvodu již společnost nebude přibírat nové klienty v oblasti poskytování ekonomických a účetních služeb...více


29.12.2018 - Cestovní náhrady v roce 2019

Od 01.01.2019 (Vyhl. 254/2018 Sb.) platí následující sazby stravného, průměrné ceny pohonných hmot a základní náhrady pro motorová vozidla...více


31.12.2018 - Stanovení jednotných kurzů k 31.12.2018

Pokyn č. GFŘ-D-40 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2018. Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, použijí pro přepočet cizí měny jednotný kurz stanovený podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2018 ... více.


07.12.2018 - PF 2018

PF 2018...více


07.12.2018 - Sociální a zdravotní pojištění od 1.1.2019

Sociální a zdravotní pojištění od 1.1.2019...více


07.12.2018 - Změny v důchodovém a nemocenském pojištění od 01.01.2019

Od ledna 2019 se mění splatnost jak záloh na pojistné na důchodové pojištění, tak pojistného na nemocenské pojištění z titulu výkonu samostatné výdělečné činnosti. Pojistné se bude nově hradit v měsíci, ve kterém OSVČ podniká, nikoliv v měsíci následujícím....více


05.12.2018 - Minimální mzda od 01.01.2019

Minimální mzda v Česku po roce opět poskočí. Vláda v listopadu schválila její růst o 1150 korun na na 13 350 Kč. Jde o kompromis, kdy ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) původně prosazovala navýšení o 1500 korun...více


01.12.2018 - Zápis skutečného majitele

Všechny právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku (bez výjimky) musí nejpozději do 1. 1. 2019 zapsat do nově zřízené evidence svého skutečného majitele. Ostatní právnické osoby a svěřenské fondy musí tuto povinnost plnit nejpozději do 1. 1. 2021...více


30.11.2018 - Změna uplatňování DPH u sdružení

Finanční správa připomíná plátcům DPH pravidla pro uplatňování DPH u společníků společnosti. Podle nové právní úpravy každý společník společnosti postupuje individuálně sám za sebe podle obecných ustanovení zákona o DPH....více


29.10.2018 - Omezení hlavní ekonomické činnosti od 01.01.2019

Od 01.01.2019 omezujeme z organizačních důvodů hlavní ekonomickou činnost naší společnosti - vedení účetnictví, vedení daňové evidence, zpracování mezd a personalistiky a všechny služby s tím spojené. Z tohoto důvodu již společnost nebude přibírat nové klienty v oblasti poskytování ekonomických a účetních služeb.
Klinetům, se kterými bude spolupráce k 31.12.2018 ukončena, bylo dnes e-mailem oznámeno ukončení poskytování všech našich služeb k 31.12.2018. Současně bude těmto klintům od 01.01.2019 ukončena i  správa jejich datové schránky naší společností (zprávy doručené do jejich datové schránky už nebudeme vybírat)! Proto vyzýváme tyto klienty, aby si ve vlastním zájmu opět aktivovali přístupy do svých datových schránek. Portál datové schránky naleznete zde.

Klintům, se kterými bude spolupráce k 31.12.2018 ukončena potvrzujeme, že příslušná daňová přiznání týkající se roku 2018 zpracujeme v daných termínech včetně jejich podání.

Děkujeme za Vaši důvěru a spolupráci.

Věříme, že naše rozhodnutí pochopíte.


<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 16 >>