Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

18.6.2024

1 EUR EUR 24,765
1 PLN EUR 5,693
1 USD EUR 23,115


19.03.2021 - Finanční podpory v nouzovém stavu z daňového hlediska

Generální finanční ředitelství zaznamenalo množící se dotazy veřejnosti v souvislosti s obdrženými příjmy z titulu některých finančních podpor, jež jsou poskytovány fyzickým osobám v rámci nouzového stavu. Otázky se týkají zejména zdanění těchto příjmů...více


05.03.2021 - Do kdy se podává daňové přiznání za 2020

Do kdy se podává daňové přiznání za 2020...více


27.02.2021 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření

Vláda za účelem předcházení šíření onemocnění COVID-19 v rámci zvýšené mobility osob mezi okresy a za účelem posílení odpovědnosti a prevence osob při řešení krizové situace související s výskytem onemocnění COVID-19 s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. omezuje volný pohyb osob na území České republiky tak, že ...více (úplné znění Vládního nařízení).
Od 1. března 2021 je všem osobám zakázáno opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště. Více informací k pohybu mezi okresy včetně formulářů (čestné prohlášení, formulář pro cesty apod.) naleznete zde.

10.01.2021 - Přiznání k dani z nemovitých věcí a silniční dani podáte až do konce března

Ministerstvo financí přistoupilo k prominutí příslušenství daně z nemovitých věcí a daně silniční. Fakticky se tím termín podání daňového přiznání k těmto daním odsouvá pro všechny daňové subjekty z 1. února na 1. dubna 2021  ... více


20.12.2020 - PF2021

PF 2021...více


01.12.2020 - Minimální mzda 2021

Minimální mzda se s účinností od 1. 1. 2021 zvyšuje na 15.200 Kč měsíčně na základě Nařízení Vlády 487/2020 Sb....více


09.06.2020 - Vláda schválila prodloužení daňových úlev

Vláda schválila Liberační balíček III. Vládou schválený návrh upravuje několik daňových úlev přijatých v rámci Liberačního balíčku I a II, zejména posouvá lhůtu do 18. srpna 2020 pro podání daňového přiznání k dani z příjmů ... více


09.06.2020 - Zálohy k 15.06.2020 jsou prominuty

Daňovým subjektům, platícím čtvrtletní a pololetní zálohy na daň z příjmů podle § 38a odst. 3 nebo 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je prominuta záloha na daň z příjmů na zdaňovací období kalendářního roku 2020 splatná 15. 6. 2020 - viz Finanční zpravodaj 5/2020 bod II ...více.


02.04.2020 - Stát odpustí OSVČ platby povinného důchodového pojištění

Nově schválený zákon odpouští na půl roku všem živnostníkům platby povinného důchodového pojištění. OSVČ tak nemusí od března do srpna 2020 platit zálohy na pojistné. Pokud podají přehled o příjmech a výdajích do 3. 8. 2020 a zároveň do tohoto data uhradí doplatek pojistného, bude jim prominuto penále...více


30.03.2020 - Změny u plateb na zdravotní pojištění

Všem OSVČ je na šest měsíců odpuštěna platba až do výše stanoveného minima (2 352 korun) na zdravotní pojištění, OBZP a zaměstnavatelé resp. zaměstnanci platby odpuštěné nemají. Dnem 27. 3. 2020 nabývá účinnosti novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, jejímž hlavním cílem je ulevit plátcům pojistného, zejména osobám samostatně výdělečně činným v době...více


<< 1 2 3 4 5 ... 16 >>