Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

14.4.2024

1 EUR EUR 25,330
1 PLN EUR 5,946
1 USD EUR 23,782


22.12.2016 - PF2017

PF2017...více


06.12.2016 - Minimální mzda se od 1. ledna 2017

Minimální měsíční mzda se od 1. ledna 2017 zvýší a to z nynějších 9 900 Kč na 11 000 Kč, s tím samozřejmě souvisí i zvýšení hodinové mzdy a to z nynějších 58,70 na 66,00...více


06.12.2016 - Jaké změny nastanou od Nového roku ohledně plateb zdravotního pojištění?

Změny výše vyměřovacích základů a plateb zdravotního pojištění se od 1. 1. 2017 týkají všech skupin plátců pojistného, tedy osob samostatně výdělečně činných, osob bez zdanitelných příjmů, zaměstnavatelů i státu. Zvýšení průměrné mzdy znamená zvýšení minimálního pojistného OSVČ...více


28.11.2016 - Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016

Na základě novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, dochází s účinností od 1. 12. 2016 k zařazení stravovacích služeb do přílohy č. 2 zákona o DPH. Za předpokladu splnění zákonných podmínek se tak v případě uskutečňování zdanitelných plnění spočívajících v poskytování stravovacích služeb a podávání nápojů s místem plnění v tuzemsku uplatní nově první snížená sazba daně ... více


26.11.2016 - Aktualizovány termíny pro předání dokladů

V "Aktuálních informacích pro naše klienty" byly aktualizovány termíny pro předávání dokladů v měsíci prosinci. S ohledem na vánoční svátky je nutné uvedené termíny pro předání dokladů dodržet. V opačném případě nejsme schopni zaručit zpracování dokladů a tím předání mezd, podání daňových přiznání k DPH včetně kontrolního hlášení v daných termínech ...více


09.09.2016 - Elektronické evidence tržeb

Evidenci tržeb upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016. Současně se zákonem o evidenci tržeb nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb...více


01.03.2016 - Spolky a novela zákona o účetnictví

Zákonem č.221/2015 Sb. byl novelizován zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen zákon). Zákon v § 1 odst. 2 písm. a) uvádí, že se tento zákon vztahuje, mimo jiné, na účetní jednotky, kterými jsou právnické osoby mající sídlo na území České republiky. Spolky a pobočné spolky (dále jen spolky) jsou právnickými osobami, které se zapisují do veřejného (spolkového) rejstříku....více


09.02.2016 - Rozšíření režimu přenosu daňové povinnosti od 1. února 2016

S účinností od února 2016 bylo novelizováno nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti...více


03.02.2016 - Kdo musí a nemusí podávat daňové přiznání

Daňové přiznání musí v roce 2016 (za zdaňovací období roku 2015) podat všechny fyzické osoby, které jsou daňovými rezidenty (mají na území ČR trvalé bydliště nebo se zde obvykle zdržují) ...více


04.01.2016 - Nová povinnost pro plátce DPH od roku 2016!

Novelizací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty vzniká od 01.01.2016 plátcům DPH nová povinnost tzv. kontrolní hlášení ... více


<< 1 ... 6 7 8 9 10 ... 16 >>