Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

21.9.2023

1 EUR EUR 24,395
1 PLN EUR 5,254
1 USD EUR 22,803


09.09.2016 - Elektronické evidence tržeb

Evidenci tržeb upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016. Současně se zákonem o evidenci tržeb nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb...více


01.03.2016 - Spolky a novela zákona o účetnictví

Zákonem č.221/2015 Sb. byl novelizován zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen zákon). Zákon v § 1 odst. 2 písm. a) uvádí, že se tento zákon vztahuje, mimo jiné, na účetní jednotky, kterými jsou právnické osoby mající sídlo na území České republiky. Spolky a pobočné spolky (dále jen spolky) jsou právnickými osobami, které se zapisují do veřejného (spolkového) rejstříku....více


09.02.2016 - Rozšíření režimu přenosu daňové povinnosti od 1. února 2016

S účinností od února 2016 bylo novelizováno nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti...více


03.02.2016 - Kdo musí a nemusí podávat daňové přiznání

Daňové přiznání musí v roce 2016 (za zdaňovací období roku 2015) podat všechny fyzické osoby, které jsou daňovými rezidenty (mají na území ČR trvalé bydliště nebo se zde obvykle zdržují) ...více


04.01.2016 - Nová povinnost pro plátce DPH od roku 2016!

Novelizací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty vzniká od 01.01.2016 plátcům DPH nová povinnost tzv. kontrolní hlášení ... více


29.12.2015 - Aktualizovány termíny pro předání dokladů

V "Aktuálních informacích pro naše klienty" byly aktualizovány termíny pro předávání dokladů v měsíci lednu 2016 ...více


28.12.2015 - Cestovní náhrady v roce 2016

Od 01.01.2016 platí následující sazby stravného, průměrné ceny pohonných hmot a základní náhrady pro motorová vozidla:...více


23.12.2015 - Minimální mzda od 1.1.2016

Minimální mzda bude od 1. 1. 2016 zvýšena novým nařízením vlády č. 233/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy...více


23.12.2015 - Zdravotní a sociální pojištění od 01.01.2016

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, která vykonávala činnost již v roce 2015, bude do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2015 platit zálohy na důchodové pojištění ve výši...více


22.12.2015 - PF2016

PF2016...více


<< 1 ... 6 7 8 9 10 ... 15 >>