Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

18.6.2024

1 EUR EUR 24,765
1 PLN EUR 5,693
1 USD EUR 23,115

Krácení dovolené

Krácení dovolené

Důvodů pro krácení dovolené je hned několik, nezaměňujme je však se samotným výpočtem dovolené. K samotnému krácení dochází z pěti hlavních důvodů, přičemž ve třech z nich nelze zkrátit roční dovolenou pod 2 týdny v případě, že zaměstnanec pracoval pro zaměstnavatele celý kalendářní rok. Pojďme si jednotlivá pravidla probrat podrobněji. Až na poslední pravidlo se následující text nevztahuje na dovolenou za odpracované dny a dodatkovou dovolenou, ty se mohou krátit pouze z důvodu neomluvené absence.

1) KRÁCENÍ ZA 100 DNŮ ZAMEŠKANÝCH (NEJEN) PRO PRACOVNÍ NESCHOPNOST

O jednu dvanáctinu se zkrátí dovolená, pokud zaměstnanec do práce nepřijde alespoň 100x za kalendářní rok. Při cca 20 pracovních dnech v měsíci je to skoro 5 měsíců soustavné pracovní neschopnosti, nebo jiného podobného stavu (odborně jde o překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce).

Musíte tedy zameškat opravdu hodně, aby vám byla dovolená krácena.

2) KRÁCENÍ ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH ZAMEŠKANÝCH 21 DNŮ (NAD 100)

Pokud jste v práci nebyli už 100 pracovních dnů a přišli jste od 1/12 dovolené, přijdete za každý další neodpracovaný měsíc (21 pracovních dnů) o další 1/12 z celkové vyměřené dovolené.

3) KRÁCENÍ PRO ODNĚTÍ SVOBODY

Nemůžete pracovat z důvodu, že jste ve vězení? Za každých neodpracovaných 21 směn budete mít dovolenou kratší o 1/12.

4) KRÁCENÍ ZA DOBU STRÁVENOU VE VAZBĚ

Zde platí to samé jako pro důvod předešlý. Každých neodpracovaných 21 dnů vám dovolenou zkrátí o 1/12.

5) KRÁCENÍ KVŮLI NEOMLUVENÉ ABSENCI

Za každou neomluveně neodpracovanou směnu vám zaměstnavatel může, když chce, dovolenou zkrátit o 1 až 3 dny.

Další pravidla

Kromě výše uvedených případů, ve kterých dochází ke zkrácení dovolené, existují i další pravidla, která krácení dovolené nějak usměrňují. Předně jde o fakt, že při důvodech 1, 2 a 5 musí zaměstnanci, který pro zaměstnavatele pracoval celý kalendářní rok, zůstat alespoň 2 týdny dovolené. Toto pravidlo neplatí pro odnětí svobody a vazbu, kdy lze přijít o celou dovolenou.

Dále platí, že dovolená za odpracované dny (ta se používá, když zaměstnanec neodpracuje za rok alespoň 60 dnů) a dodatková dovolená (zpravidla pro velmi riziková povolání) se může krátit pouze z důvodu číslo 5.

ZPĚT