Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

16.7.2024

1 EUR EUR 25,425
1 PLN EUR 5,982
1 USD EUR 23,314

Reklamní předměty

Reklamní předměty a daně z příjmů

Za reklamní a propagační předmět považuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, takovou položku, která splňuje tyto podmínky:

·         je označena jménem nebo ochrannou známkou společnosti nebo názvem propagovaného zboží či služby

·         její hodnota nepřesahuje 500 Kč bez DPH (u plátců) nebo 500 Kč vč. DPH (u neplátců)

·         není předmětem spotřební daně, kromě tichého vína

Pokud vámi nakoupený reklamní předmět tyto podmínky splňuje, jsou náklady na jeho pořízení daňově uznatelný náklad, resp. výdaj. A z druhé strany, pokud takový předmět přijmete, nemusíte z něj odvádět daň z příjmů.

V případě, že se tedy rozhodnete investovat finanční prostředky do pořízení, nejenže tím posílíte vzájemný vztah s klienty, ale zároveň optimalizujete své náklady. Důležité je nezapomenout, že dárek musí být vždy opatřen reklamním potiskem. Více o metodách brandingu se dozvíte zde, nebo nás můžete kontaktovat.


Reklamní předměty a DPH

Zákon č. 234/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, nehovoří o reklamních či propagačních předmětech, nýbrž o dárcích. Podle tohoto zákona tak nemusíme odvádět DPH, pokud je:

·         dárek poskytován v rámci ekonomické činnosti

·         jeho cena nepřekročí 500 Kč bez DPH

·         obchodní vzorek poskytnutý bezplatně

Je tedy zřejmé, že u většiny reklamních předmětů DPH není problém. Pokud se navíc jedná o předmět s potiskem, jde o daňově uznatelný náklad. Do ceny 500 Kč bez DPH za kus spadá většina dárků, takže se společnosti mohou propagovat za velmi výhodných podmínek.

ZPĚT