Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

5.6.2023

1 EUR EUR 23,570
1 PLN EUR 5,267
1 USD EUR 22,049


02.01.2017 - MPSV vydalo leták k minimální mzdě

Minimální mzda se od 1. ledna 2017 zvýší o 1 100 Kč. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová prosadila ve vládě návrh na její zvýšení na 11 000 korun za měsíc. Tiskovou zprávu ke zvýšení minimální mzdy naleznete zdeMPSV chce o této novince informovat veřejnost mj. prostřednictvím letáku.


31.12.2016 - Nové účty zdravotních pojišťoven

V souvislosti s novelou zákona o rozpočtových pravidlech byly všechny zdravotní pojišťovny povinny převést své bankovní účty k České národní bance...více


28.12.2016 - Cestovní náhrady v roce 2017

Od 01.01.2017 platí následující sazby stravného, průměrné ceny pohonných hmot a základní náhrady pro motorová vozidla:...více


26.12.2016 - Sociální a zdravotní pojištění od 1.1.2017

Důchodové pojištění OSVČ
Minimální výše měsíční zálohy na pojistné OSVČ, včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

do podání Přehledu  
minimální výše zálohy při hlavní činnosti 1.972 Kč
minimální výše zálohy při vedlejší činnosti (s povinností platit zálohy 789 Kč
od měsíce podání Přehledu  
minimální výše zálohy při hlavní činnosti 2.061 Kč
minimální výše zálohy při vedlejší činnosti (s povinností platit zálohy 825 Kč


Nemocenské pojištění OSVČ

minimální měsíční pojistné 115 Kč


Zdravotní pojištění OSVČ

minimální měsíční záloha 1.906 Kč

Na rozdíl od důchodového pojištění se nová výše zálohy na zdravotní pojištění bude platit již za leden 2017!


26.12.2016 - Zálohy na sociální pojištění pro rok 2017

Minimální záloha na sociální pojištění se v roce 2017 zvyšuje ze současných 1972 Kč na 2061 Kč, tedy o 89 Kč...více


22.12.2016 - PF2017

PF2017...více


06.12.2016 - Minimální mzda se od 1. ledna 2017

Minimální měsíční mzda se od 1. ledna 2017 zvýší a to z nynějších 9 900 Kč na 11 000 Kč, s tím samozřejmě souvisí i zvýšení hodinové mzdy a to z nynějších 58,70 na 66,00...více


06.12.2016 - Jaké změny nastanou od Nového roku ohledně plateb zdravotního pojištění?

Změny výše vyměřovacích základů a plateb zdravotního pojištění se od 1. 1. 2017 týkají všech skupin plátců pojistného, tedy osob samostatně výdělečně činných, osob bez zdanitelných příjmů, zaměstnavatelů i státu. Zvýšení průměrné mzdy znamená zvýšení minimálního pojistného OSVČ...více


28.11.2016 - Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016

Na základě novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, dochází s účinností od 1. 12. 2016 k zařazení stravovacích služeb do přílohy č. 2 zákona o DPH. Za předpokladu splnění zákonných podmínek se tak v případě uskutečňování zdanitelných plnění spočívajících v poskytování stravovacích služeb a podávání nápojů s místem plnění v tuzemsku uplatní nově první snížená sazba daně ... více


26.11.2016 - Aktualizovány termíny pro předání dokladů

V "Aktuálních informacích pro naše klienty" byly aktualizovány termíny pro předávání dokladů v měsíci prosinci. S ohledem na vánoční svátky je nutné uvedené termíny pro předání dokladů dodržet. V opačném případě nejsme schopni zaručit zpracování dokladů a tím předání mezd, podání daňových přiznání k DPH včetně kontrolního hlášení v daných termínech ...více


<< 1 ... 5 6 7 8 9 ... 15 >>