Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

18.6.2024

1 EUR EUR 24,765
1 PLN EUR 5,693
1 USD EUR 23,115

29.12.2018 - Cestovní náhrady v roce 2019

Od 01.01.2019 (Vyhl. 254/2018 Sb.) platí následující sazby stravného, průměrné ceny pohonných hmot a základní náhrady pro motorová vozidla:

Sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně

jednostopá vozidla a tříkolky 1,10 Kč
osobní silniční motorová vozidla (při použití přívěsu se sazba zvyšuje o 15%) 4,10 Kč
nákladní silniční motorová vozidla, autobusy a traktory 8,20 Kč


Tuzemské stravné
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci v podnikatelské sféře (soukromý sektor - zaměstnavatel vyplácí mzdu) stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

trvá-li pracovní cesta déle než 5 hodin, nejdéle však 12 hodin 82 Kč
trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 124 Kč
trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 195 Kč


Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci ve státní sféře (veřejný sektor - zaměstnavatel vyplácí plat) stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

trvá-li pracovní cesta déle než 5 hodin, nejdéle však 12 hodin 82 Kč až 97 Kč
trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 124 Kč až 150 Kč
trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 195 Kč až 223 Kč

Poznámka: § 163 platí pro zaměstnance v podnikatelské sféře a § 176 pro zaměstnance ve státní správě.

Pro podnikatelé (OSVČ) platí obdobná pravidla jako pro zaměstnance s následujícími rozdíly

trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 124 Kč
trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 195 Kč


Průměrná cena pohonných hmotVýše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3  věty třetí zákoníku práce činí:

automobilový benzín 95 oktanů 33,10 Kč
automobilový benzín 98 oktanů 37,10 Kč
motorová nafta 33,60 Kč


Pro porovnání cestovní náhrady platné pro rok 2018 nalezenete zde.

ZPĚT