Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

18.6.2024

1 EUR EUR 24,765
1 PLN EUR 5,693
1 USD EUR 23,115

29.12.2017 - Cestovní náhrady v roce 2018

Od 01.01.2018 platí následující sazby stravného, průměrné ceny pohonných hmot a základní náhrady pro motorová vozidla:

Sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně

jednostopá vozidla a tříkolky 1,10 Kč
osobní silniční motorová vozidla 4,00 Kč


Tuzemské stravné
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci ("v podnikatelské sféře - zaměstnavatel vyplácí mzdu") stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

trvá-li pracovní cesta déle než 5 hodin, nejdéle však 12 hodin 78 Kč
trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 119 Kč
trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 186 Kč


Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci ("ve státní sféře - zaměstnavatel vyplácí plat") starvné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

trvá-li pracovní cesta déle než 5 hodin, nejdéle však 12 hodin 78 Kč až 93 Kč
trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 119 Kč až 143 Kč
trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 186 Kč až 223 Kč

Poznámka: § 163 platí pro zaměstnance v podnikatelské sféře a § 176 pro zaměstnance ve státní správě.

Pro podnikatelé (OSVČ) platí obdobná pravidla jako pro zaměstnance s následujícími rozdíly

trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 119 Kč
trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 186 Kč


Průměrná cena pohonných hmotVýše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3  věty třetí zákoníku práce činí:

automobilový benzín 95 oktanů 30,50 Kč
automobilový benzín 98 oktanů 32,80 Kč
motorová nafta 29,80 Kč


Pro porovnání cestovní náhrady platné pro rok 2017 nalezenete zde.

ZPĚT