Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

23.2.2024

1 EUR EUR 25,350
1 PLN EUR 5,883
1 USD EUR 23,394

20.01.2013 - Ručení za odvod DPH a zveřejnění bankovních účtů finančním úřadem

Pokud plátce DPH odebere službu nebo zboží od nespolehlivého plátce DPH nebo zaplatí dodavateli na účet, který není zveřejněný finančním úřadem pro tyto účely (od 1.4.2013) vystavuje se riziku ručení za nezaplacenou DPH z tohoto zdanitelného plnění.
Z tohoto důvodu musí plátce DPH do konce února oznámit příslušnému finančnímu úřadu svá čísla bankovních účtů pro podnikání. K 1.4.2013 finanční úřad všechna tato čísla bankovních účtů zveřejní (pokud bankovní čísla neoznámí, finanční úřad zveřejní všechna, která má k dispozici). Úhrady dodavatelům pak musí být směrovány jen  na čísla účtů, která finanční úřad ke každému plátci DPH zveřejnil.

ZPĚT