Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

26.5.2024

1 EUR EUR 24,730
1 PLN EUR 5,812
1 USD EUR 22,807

04.01.2013 - Co je to nespolehlivý plátce DPH

Od roku 2013 platí nový institut – nespolehlivý plátce. Toto označení získává plátce DPH, který závažným způsobem neplní své povinnosti ve vztahu ke správě daně. Finanční úřad zveřejní nespolehlivé plátce na internetu. Stejně tak zveřejní, pokud někdo přestane být nespolehlivý plátce. Každý si bude moci na internetu ověřit, zda některý z jeho dodavatelů zboží či služeb není nespolehlivý plátce.
Pokud se rozhodneme odebrat službu nebo zboží od "nespolehlivého plátce", vystavujeme se riziku ručení za nezaplacenou DPH z tohoto zdanitelného plnění.
Kromě trestu v podobě ztráty důvěry odběratelů bude nespolehlivý plátce potrestán i povinností přejít ze čtvrtletního na měsíční zdaňovací období, a nebude se moci navrátit zpět. A to od následujícího kalendářního čtvrtletí po tom, kdy se stal nespolehlivým plátcem.
Finanční úřad nás označí nespolehlivým tehdy, když závažně neplníme své povinnosti ve vztahu ke správě DPH. Například:
      nepodáme (nebo pozdě podáme) daňové tvrzení (dříve daňové přiznání)
       neuhradíme (nebo pozdě uhradíme) DPH
       neposkytujeme součinnost se správcem DPH (finančním úřadem) při daňové kontrole nebo při ověřování 
        skutečností uvedených v daňovém tvrzení či v registračních údajích
Pokud nás finanční úřad označí za nespolehlivého plátce, můžeme se proti tomuto rozhodnutí odvolat do 15 dní. Až po vyřešení případného odvolání zveřejní finanční úřad naše jméno (nebo firmu) na internetu.Zbavit se označení "nespolehlivý plátce" se nám může podařit nejdříve po roce od rozhodnutí finančního úřadu. Pokud jsme po jeden celý rok neporušili své povinnosti vztahující se k správě DPH, podáme si žádost. Pokud ji však finanční úřad zamítne, můžeme znovu požádat zase až za rok.

ZPĚT