Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

13.4.2024

1 EUR EUR 25,330
1 PLN EUR 5,946
1 USD EUR 23,782

Nový zákon o nemocenském pojištění v roce 2009

Od 1.ledna 2009 nabývá účinnosti nový zákon o nemocenském pojištění. Změna v nemocenském pojištění se mimo jiné týká účasti na nemocenském pojištění, výpočtu a výplaty dávek, stanovení sankcí či ošetřovného. Zásadní a podstanou změnou je, že prvních 14 dní pracovní neschopnosti bude zaměstnanci vyplácet zaměstnavatel náhradu mzdy. Teprve po uplynutí této doby bude vyplácet nemocenské dávky příslušná správa sociálního zabezpečení. Nově bude všechny dávky nemocenského pojištění vyplácet pouze příslušná správa sociálního pojištění. Ruší se totiž rozdělení organizací (zaměstnavatelů) na velké a malé. 
U OSVČ je podstatnou změnou, že na výši pojistného na nemocenské pojištění už nebude mít vliv výše příjmů v předchozím roce a pojistné se nebude platit společně se zálohou na důchodové pojištění, ale bude se platit každé zvlášť.
O jednotlivých změnách Vás budeme průběžně informovat.
ZPĚT