Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

13.4.2024

1 EUR EUR 25,330
1 PLN EUR 5,946
1 USD EUR 23,782

Změny na dani silniční od 1. ledna 2008

Novelou ustanovení § 6 odst. 6 zákona č.16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 01.01.2008 k zásadní změně podmínek pro snížení sazby daně. Snížení sazby daně není již vázáno na předpisy EHK OSN a směrnice EU podle úrovně limitů emisí škodlivin ve výfukových plynech, ale datumem první registrace vozidla.
Sazba daně dle ustanovení § 6 podle odstavce 1 i 2, tj. u všech vozidel se snižuje o
 
a) 48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data jejich první registrace
 
b) 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců
 
c) 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců
 
Nárok na příslušné snížení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí u téhož vozidla po 108 kalendářních měsících.
 
 
ZPĚT