Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

26.5.2024

1 EUR EUR 24,730
1 PLN EUR 5,812
1 USD EUR 22,807

Odpisové skupiny

 
Přehled odpisových skupin
  do 1994 1995-1998 1999-2003 2004 2005-2007 od 2008
1 4 roky 4 roky 4 roky 4 roky 3 roky *) 3 roky *)
1a - - - - 4 roky *) -
2 8 roků 8 roků 6 roků 6 roků 5 roků *) 5 roků *)
3 15 roků 15 roků 12 roků 12 roků 10 roků *) 10 roků *)
4 30 roků 30 roků 20 roků 20 roků 20 roků 20 roků
5 50 roků 45 roků 30 roků 30 roků 30 roků 30 roků
6 - - - 50 roků 50 roků 50 roků
*) Roční odpisovou sazbu lze zvýšit v prvním roce odepisování o 10% až 20% v souladu s ustanovením §§ 31 a 32 zákona o daních z příjmů, pokud je poplatník prvním vlastníkem majetku. 
ZPĚT