Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

24.2.2024

1 EUR EUR 25,350
1 PLN EUR 5,883
1 USD EUR 23,394

Změny v platbě sociálního pojištění od 1. ledna 2008

Nejnižší záloha na pojistné na důchodové pojištění OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost v roce 2008 činí 1.596 Kč. Nejnižší pojistné na nemocenské pojištění OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost v roce 2008 činí 238 Kč.
Nejnižší záloha na pojistné na důchodové pojištění OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v roce 2008 činí 639 Kč. Nejnižší pojistné na nemocenské pojištění OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v roce 2008 činí 95 Kč.
OSVČ, která vykonávala samostatnou výdělečnou činnost v roce 2007, byla povinna platit zálohy na pojistné a tuto činnost vykonává nadále i v roce 2008 a nedojde u ní k žádné změně jako například k ukončení a znovuzahájení činnosti, ke změně činnosti z hlavní na vedlejší a naopak, platí zálohy na pojistné na důchodové pojištění v roce 2008 do dne, kdy byl/měl být podán přehled za rok 2007 ve stejné výši jako v roce 2007. V případě, že OSVČ platila v roce 2007 zálohy na pojistné v minimální výši, platí zálohy na pojistné v roce 2007 do dne podání přehledu za rok 2007 v této výši.
ZPĚT