Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

16.7.2024

1 EUR EUR 25,425
1 PLN EUR 5,982
1 USD EUR 23,314

Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna 2008

S platností od 1.1.2008 dochází ke změně minimální měsíční zálohy na pojistné pro osoby samostatně výdělečně činné. Nová výše zálohy je rovna částce 1.456 (místo dosavadních 1.360 Kč).
Zálohu ve výši 1.456 Kč musí poprvé za leden 2008 (posledním dnem splatnosti je 8.2.2008) uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2008 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2006 platily v roce 2007 zálohy nižší než 1.456 Kč, s výjimkou těch, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ.
ZPĚT