Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

16.7.2024

1 EUR EUR 25,425
1 PLN EUR 5,982
1 USD EUR 23,314

01.04.2021 - Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů

V roce 2021 kvůli pandemii koronaviru vláda schválila prodloužení termínu o 1 měsíc, takže podávat daňové přiznání za rok 2020 budeme moci fyzicky až do pondělí 3. května 2021, elektronicky pak do 1. června 2021.
Prodloužení termínu o 1 měsíc je způsobeno prodloužením lhůty, během níž budou prominuty úroky z prodlení a pokuty za opožděné podání daňového přiznání.
Poslední možností, kterak oddálit podání daňové přiznání z března dokonce na konec října, je případ, kdy součástí zdaňovaných příjmů uvedených v přiznání jsou i příjmy zdaňované v zahraničí. O odklad je nutno v tomto případě finanční úřad požádat.

 

Zdroj: MFČR

ZPĚT