Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

13.4.2024

1 EUR EUR 25,330
1 PLN EUR 5,946
1 USD EUR 23,782

28.12.2016 - Cestovní náhrady v roce 2017

Od 01.01.2017 platí následující sazby stravného, průměrné ceny pohonných hmot a základní náhrady pro motorová vozidla:

Sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně

jednostopá vozidla a tříkolky 1,10 Kč
osobní silniční motorová vozidla 3,90 Kč


Tuzemské stravné
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci ("v podnikatelské sféře - zaměstnavatel vyplácí mzdu") stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

trvá-li pracovní cesta déle než 5 hodin, nejdéle však 12 hodin 72 Kč
trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 109 Kč
trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 171 Kč


Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci ("ve státní sféře - zaměstnavatel vyplácí plat") starvné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

trvá-li pracovní cesta déle než 5 hodin, nejdéle však 12 hodin 72 Kč až 86 Kč Kč
trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 109 Kč až 132 Kč
trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 171 Kč až 205 Kč


Pro podnikatelé (OSVČ) platí obdobná pravidla jako pro zaměstnance s následujícími rozdíly

trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 109 Kč
trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 171 Kč


Průměrná cena pohonných hmotVýše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3  věty třetí zákoníku práce činí:

automobilový benzín 95 oktanů 29,50 Kč
automobilový benzín 98 oktanů 32,50 Kč
motorová nafta 28,60 Kč


Pro porovnání cestovní náhrady platné pro rok 2016 nalezenete zde.

ZPĚT