Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

14.4.2024

1 EUR EUR 25,330
1 PLN EUR 5,946
1 USD EUR 23,782

31.12.2016 - Nové účty zdravotních pojišťoven

V souvislosti s novelou zákona o rozpočtových pravidlech byly všechny zdravotní pojišťovny povinny převést své bankovní účty k České národní bance. Všech sedm zdravotních pojišťoven již má účty u ČNB aktivní a přesměrovávají na ně platby. Souběžně nadále vedou i původní účty a navíc hodlají požádat ministerstvo financí o výjimku vést je současně u ČNB i u stávající banky. Důvodem je zamezení přílišným komplikacím na straně klientů při chybně směřované platbě.
Změna se týká pouze plateb na veřejné zdravotní pojištění. A to nejen osob samostatně výdělečně činných, ale i zaměstnavatelů. Následující tabulka zobrazuje nová čísla bankovního spojení, kam bude potřeba směřovat odvody pojistného na zdravotní pojištění.

Pojišťovna Číslo účtu OSVČ Číslo účtu zaměstnavatel
111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna Účty podle jednotlivých krajů zde Účty podle jednotlivých krajů zde
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna 2010201091/0710 2010201091/0710
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 2050203761/0710
2050406761/0710
2050000761/0710
2050107761/0710
207 – Oborová zdravotní pojišťovna (platné od 1. 1. 2017) 2070101041/0710 2070101041/0710
209 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 2092101181/0710 2092101181/0710
211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 2110102031/0710 2115106031/0710
213 – Revírní bratrská pojišťovna  2130203761/0710  2130000761/0710

 

ZPĚT