Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

16.7.2024

1 EUR EUR 25,425
1 PLN EUR 5,982
1 USD EUR 23,314

27.12.2013 - Sociální a zdravotní pojištění v roce 2014

Důchodové pojištění OSVČ
Minimální výše měsíční zálohy na pojistné OSVČ, včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (bez účasti na důchodovém spoření)

do podání Přehledu  
minimální výše zálohy při hlavní činnosti 1.890 Kč
minimální výše zálohy při vedlejší činnosti (s povinností platit zálohy 756 Kč
od měsíce podání Přehledu  
minimální výše zálohy při hlavní činnosti 1.894 Kč
minimální výše zálohy při vedlejší činnosti (s povinností platit zálohy 758 Kč


Nemocenské pojištění OSVČ

minimální měsíční pojistné 115 Kč
maximální měsíční pojistné 2.382 Kč


Zdravotní pojištění OSVČ

minimální měsíční záloha 1.752 Kč

Na rozdíl od důchodového pojištění se nová výše zálohy na zdravotní pojištění bude platit již za leden 2014.

ZPĚT