Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

24.2.2024

1 EUR EUR 25,350
1 PLN EUR 5,883
1 USD EUR 23,394

27.12.2013 - Cestovní náhrady v roce 2014

Výši cestovních náhrad pro rok 2014 stanovuje zákoník práce společně s Vyhláškou 435/2013 Sb.. Tato vyhláška stanovuje sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a výši, v jaké je poskytováno tuzemské stravné a určuje, jaká je průměrná cena pohonných hmot.
Od 01.01.2014 platí následující sazby stravného, průměrné ceny pohonných hmot a základní náhrady pro motorová vozidla:

Sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně

jednostopá vozidla a tříkolky 1,00 Kč
osobní silniční motorová vozidla 3,70 Kč


Tuzemské stravné
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci ("v podnikatelské sféře - zaměstnavatel vyplácí mzdu") stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

trvá-li pracovní cesta déle než 5 hodin, nejdéle však 12 hodin 67 Kč
trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 102 Kč
trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 160 Kč


Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci ("ve státní sféře - zaměstnavatel vyplácí plat") starvné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

trvá-li pracovní cesta déle než 5 hodin, nejdéle však 12 hodin 67 Kč až 80 Kč Kč
trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 102 Kč až 123 Kč
trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 160 Kč až 191 Kč


Pro podnikatelé (OSVČ) platí obdobná pravidla jako pro zaměstnance s následujícími rozdíly

trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 102 Kč až 123 Kč
trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 160 Kč až 191 Kč


Průměrná cena pohonných hmotVýše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3  věty třetí zákoníku práce činí:

automobilový benzín 95 oktanů 35,70 Kč
automobilový benzín 98 oktanů 37,90 Kč
motorová nafta 36,00 Kč


Pro porovnání cestovní náhrady platné pro rok 2013 nalezenete zde.

ZPĚT