Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

18.6.2024

1 EUR EUR 24,765
1 PLN EUR 5,693
1 USD EUR 23,115

01.01.2013 - Cestovní náhrady v roce 2013

Tak jako každý rok i pro rok 2013 se mění vyhláškou č. 472/2012 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, výše jednotlicých cestovních náhrad.
Od 01.01.2013 platí následující sazby stravného, průměrné ceny pohonných hmot a základní náhrady pro motorová vozidla:

Sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně

jednostopá vozidla a tříkolky 1,00 Kč
osobní silniční motorová vozidla 3,60 Kč


Tuzemské stravné
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci ("v podnikatelské sféře - zaměstnavatel vyplácí mzdu") stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

trvá-li pracovní cesta déle než 5 hodin, nejdéle však 12 hodin 66 Kč
trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 100 Kč
trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 157 Kč


Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci ("ve státní sféře - zaměstnavatel vyplácí plat") starvné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

trvá-li pracovní cesta déle než 5 hodin, nejdéle však 12 hodin 66 Kč až 79 Kč Kč
trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 100 Kč až 121 Kč
trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 157 Kč až 188 Kč


Pro podnikatelé (OSVČ) platí obdobná pravidla jako pro zaměstnance s následujícími rozdíly

trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 100 Kč až 121 Kč
trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 157 Kč až 188 Kč


Průměrná cena pohonných hmotVýše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3  věty třetí zákoníku práce činí:

automobilový benzín 95 oktanů 36,10 Kč
automobilový benzín 98 oktanů 38,60 Kč
motorová nafta 36,50 Kč

 

ZPĚT