Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

21.9.2023

1 EUR EUR 24,395
1 PLN EUR 5,254
1 USD EUR 22,803

14.01.2013 - Co nového musí obsahovat daňový doklad

Od 01.01.2013 musí daňový doklad, kromě náležitostí uvedených v § 29 zákona č. 235/2004 Sb.o dani z prřidané hodnoty (dále jen zákona o DPH), obsahovat rovněž následující údaje (viz § 29 odst.2 zákona o DPH):

 je-li uskutečněné zdanitelné plnění osvobozeno od daně z přidané hodnoty, odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH, ustanovení předpisu Evropské unie nebo jiný údaj uvádějící, že uskutečněné plnění je osvobozeno od daně z přidané hodnoty

 je-li osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zmocněna k vystavení daňového dokladu, musí být na takovém dokladu uvedeno "vystaveno zákazníkem" . Toto se bude asi nejvíce týkat opravných daňových dokladů (dobropisů) za různá skonta a pod., pokud dodavatel zmocní odběratele k tomu, že tyto doklady bude vystavovat odběratel.

 je-li osobou povinnou přiznat daň z přidané hodnoty osoba, pro kterou je plnění uskutečněno (odběratel), musí být na daňovém dokladu uvedeno "daň odvede zákazních". Z toho vyplývá, že na všech daňových dokladech s přenesenou daňovou povinností (včetně dodání zboží do členských států EÚ) musí být tato věta uvedena.

 

 

ZPĚT