Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

26.5.2024

1 EUR EUR 24,730
1 PLN EUR 5,812
1 USD EUR 22,807

21.12.2012 - Zdravotní a sociální pojištění od 01.01.2013

Důchodové pojištění
Konkrétní výše zálohy na důchodové pojištění samozřejmě vychází z dosaženého zisku s tím, že vyměřovacím základem je u OSVČ jeho polovina. Sazba pojištění je pak 29,2 %. Pokud je ale vyměřovací základ poplatníka nižší než stanovený minimální vyměřovací základ, je nutné stanovit zálohu na pojistné z minimálního vyměřovacího základu a platit tak minimální zálohu. Dobrovolně je pak možné si tyto zálohy zvýšit. Nová výše minimální zálohy pro rok 2013 tedy činí 1890 Kč. Oproti roku 2012 její výše vzroste o 54 Kč z 1836 Kč. 
Pro OSVČ, které budou v příštím roce jenom pokračovat ve své činnosti, budou novou výši zálohy platit až po podání Přehledu o příjmech a výdajích. OSVČ, které zahájí činnost až v roce 2013, budou od počátku již platit minimální zálohu ve výši 1890 Kč. Uhradit ji musí do 20. dne následujícího měsíce na účet příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení.
Pro osoby vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost bude záloha činit 756 Kč při překročení rozhodné částky 62 122 Kč.

Nemocenské pojištění
Nejnižší záloha na nemocenské se tedy v příštím roce nezmění, platit budeme stále 115 Kč.

 

Zdravotní pojištění
Minimální záloha na zdravotní pojištění se opět odvodí z všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu. Získáme ji jako 13,5 % z vyměřovacího základu, který činí polovinu průměrné měsíční mzdy. Nová výše minimální zálohy pro rok 2013 činí 1748 Kč. Oproti letošnímu roku se zvýší o 51 Kč z původních 1697 Kč.
Novou výši zálohy za zdravotní pojištění je nutné zaplatit už za leden (tedy ne až po podání Přehledu o příjmech a výdajích). Na účet vaší zdravotní pojišťovny tedy musí dorazit nejpozději 8. února 2013. 

Rekapitulace minimální výše záloh na pojištění v roce 2013
 
do podání přehledu za rok 2012
 po podání přehledu za rok 2012
důchodové pojištění
1.836 Kč
1.890 Kč
nemocenské pojištění
115 Kč
115 Kč
zdravotní pojištění
1.748 Kč
1.748 Kč

 

ZPĚT