Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

26.5.2024

1 EUR EUR 24,730
1 PLN EUR 5,812
1 USD EUR 22,807

21.12.2012 - Jak správně platit daně od 1.1.2013

Od 1. ledna 2013 začne platit nový zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, který nahrazuje dosavadní zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky dojde k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy, která bude mít vliv i na samotné placení daní od začátku roku 2013.Ke 31. prosinci 2012 zanikne celkem 199 finančních úřadů včetně jejich bankovních účtů určených k placení daní do konce roku 2012.
Od 1. ledna 2013 nově vznikne Specializovaný finanční úřad (dále jen SFÚ) s působností na celém území České republiky a 14 finančních úřadů. Jeden finanční úřad s působností na území hlavního města Prahy a 13 finančních úřadů s územní působností jednotlivých krajů  České republiky. Současných 199 finančních úřadů se k 1. lednu 2013 transformuje na územní pracoviště jednotlivých finančních úřadů. Přehled rušených 199 finančních úřadů k 31. prosinci 2012 a jejich nástupnických finančních úřadů od 1. ledna 2013 naleznete zde.

Pro bezproblémové placení daní v roce 2013 je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu nového finančního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.

Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu:

XXXXX - XXXXXXXX / 0710
Předčíslí bankovního účtu   Matriková část bankovního účtu jednozančně určuje   směrový kód
jednoznačně určuje druh daně   finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho finan-    České národní banky
    čního úřadu mají vždy stejnou matrikovou část   platí pro bankovní účty
Seznam předčíslí pro finanční úřady       všech finančních úřadů
naleznete zde. Pro Specializovaný   Nové matrikové části jednotlivých finančních úřadů    
finanční úřad je naleznete zde.   naleznete zde    


Konstantní symbol pro platby všech daní je při platbách v hotovosti 1149, při bezhotovostním styku 1148.
Doručovací adresy nových finančních úřadů a příslušných územních pracovišť naleznete zde.
Více informací k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy naleznete zde.

ZPĚT