Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

23.2.2024

1 EUR EUR 25,350
1 PLN EUR 5,883
1 USD EUR 23,394

02.11.2009 - Zásadní změny v platebním styku

Novelou zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku se současně mění i platební podmínky pro úhrady daní, sociálního a zdravotního pojištění. S platností od 01.11.2009 platí, že za den úhrady daně je považován den, kdy bude platby daně připsána na účet správce daně, nikoli tedy jako doposud, kdy dnem platby byl den, kdy byla platba odepsána z účtu poplatníka. Stejná situace nastane od 01.01.2010 i u plateb sociálního a zdravotního pojištění.
Současně platí, že od 01.11.2009 dle § 109 zákona č. 248/2009 Sb., o platebním styku, že banka plátce zajistí, aby peněžní prostředky byly připsány na účet banky příjemce nejpozději do konce následujícího pracovního dne po okamžiku přijetí platebního příkazu.
 
Co z toho vyplývá pro naše klienty:
Příkaz k úhradě musí být předán do banky minimálně o dva dny dříve. Příkaz však musíte od nás obdržet také o dva dny dříve. Abychom toto mohli splnit, musíme zpracovat Vaše doklady minimálně o tři dny dříve, než bude termín pro úhradu.  Z tohoto důvodu jsme nuceni změnit termíny pro předání dokladů, abychom je stihli v novém termínu zpracovat.  
Proto Vás upozorňujeme na změnu termínů pro předávání dokladů ke zpracování. Měsíční předávání dokladů budeme požadovat u všech klientů bez ohledu zda jsou či nejsou plátci DPH a bez ohledu na zdaňovací období u plátců DPH.
Od 01.11.2009 budeme vyžadovat předávání dokladů ke zpracování měšíčně a to do 7. dne následujícího měsíce.
Termíny uzávěrek pro zpracování DPH se mění a to na 12.den následujícího měsíce po zdaňovacím období.
Termín pro předání podkladů ke zpracování mezd se tímto mění na 3. den následujícího měsíce.
Upozorňujeme klienty, že v případě nedodržení výše uvedených termínů pro předání dokladů nezaručujeme, že doklady budou zpracovány v termínu pro výplaty mezd či termínu pro podání daňového přiznání a příkaz k úhradě Vám nebudeme schopni předat v třídením předstihu, abyste stačili provést úhradu v příslušném termínu.
Přepracování přiznání k dani z přidané hodnoty po termínu uzávěrky pro zpracování DPH, jakož i zpracování dodatečného přiznání, z důvodu pozdního dodání dokladů z Vaší strany (tj. po termínu závěrky pro zpracování DPH) bude zpoplatňováno v souladu s ceníkem prací a služeb.

 

ZPĚT