Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

23.2.2024

1 EUR EUR 25,350
1 PLN EUR 5,883
1 USD EUR 23,394

12.01.2009 - Změny v platbě sociálního pojištění od 1. ledna 2009

Nejnižší záloha na pojistné na důchodové pojištění OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost v roce 2009 činí 1.720 Kč. Nejnižší záloha na pojistné na důchodové pojištění OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v roce 2009 činí 688 Kč.
Přestože nemocenské pojištění OSVČ je od 1.1.2009 odděleno od povinnosti platit zálohy na důchodové pojištění, i nadále není OSVČ povinna platit zálohy na pojistné za kalendářní měsíce, v nichž po celý kalendářní měsíc měla nárok na výplatu nemocenského nebo peněžitou podporu v mateřství z nemocenského pojištění OSVČ. Za období nároku na výplatu nemocenskéhose přitom považuje též období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény), za které se nemocenské OSVČ nevyplácí.
S účinností od 1.1.2009, dochází ke změnám v placení pojistného na nemocenské pojištění OSVČ. Od 1.1.2009 již není podmínkou, že OSVČ může být účastna nemocenského pojištění jen v těch kalendářních měsících, za které je povinna platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění. Výši vyměřovacího základu OSVČ pro pojistné na nemocenské pojištění si určuje OSVČ sama. Pojistné na nemocenské pojištění OSVČ je stanoveno z měsíčního základu procentní sazbou (1,4 %). Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Nejnižší záloha na pojistné na nemocenské pojištění OSVČ v roce 2009 činí 57 Kč.
S účinností od 1.1.2009 dochází ke změně splatnosti na pojistné (na rozdíl do zdravotního pojištění, kde se termín splatnosti zálohy nemění). Záloha na pojistné na důchové i nemocenské pojištění za kalendářní měsíc je splatná od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.
 
ZPĚT