Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

24.2.2024

1 EUR EUR 25,350
1 PLN EUR 5,883
1 USD EUR 23,394

12.01.2009 - Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna 2009

S platností od 1.1.2009 dochází ke změně minimální měsíční zálohy na pojistné pro osoby samostatně výdělečně činné. Nová výše zálohy je rovna částce 1.590 (místo dosavadních 1.456 Kč).
Zálohu ve výši 1.590 Kč musí poprvé za leden 2009 (posledním dnem splatnosti je 9.2.2008) uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2009 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2007 platily v roce 2008 zálohy nižší než 1.590 Kč, s výjimkou těch, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ.
Maximální vyměřovací základ OSVČ v roce bude činit 1.130.640 Kč a maximální záloha na pojistné je stanovena na 12.720
 
ZPĚT