Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

16.7.2024

1 EUR EUR 25,425
1 PLN EUR 5,982
1 USD EUR 23,314

30.12.2023 - Pojištění OSVČ 2024

Vyšší odvody čekají i ty, kteří platí vyšší než minimální zálohy. OSVČ totiž zároveň budou od ledna 2024 platit pojistné nejméně z 55 % namísto současných 50 % základu daně. Pro OSVČ, které vykonávají vedlejší činnost, stoupne v roce 2024 minimální záloha na sociální pojištění na 1 413 Kč ze současných 1 178 Kč.
Zvýšená minimální záloha na zdravotní pojištění musí být uhrazena už za leden 2024, tedy do 8. února 2024. Zvýšená záloha na sociální pojištění bude hrazena od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém OSVČ podala nebo měla podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2023. Pokud však OSVČ platila v roce 2023 minimální zálohy na sociální pojištění, zvýšené minimální pojištění pro rok 2024 je nutné uhradit již za leden 2024.

  Rok 2023 Rok 2024
Minimální záloha na sociální pojištění OSVČ hlavní činnost 2 944 Kč 3 852 Kč
Minimální záloha na sociální pojištění OSVČ hlavní činnost u nových OSVČ do 3. roku činnosti 2 944 Kč 3 210 Kč
Minimální záloha na sociální pojištění OSVČ vedlejší činnost 1 178 Kč 1 413 Kč
Rozhodná částka pro vedlejší činnost OSVČ 96 777 Kč 105 519 Kč
Minimální měsíční nemocenské pojištění OSVČ 168 Kč 216 Kč
Minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ 2 722 Kč 2 968 Kč
Maximální vyměřovací základ 1 935 552 Kč 2 110 416 Kč
Limit pro pojištění nemocenského pojištění malého rozsahu zaměstnanců 4 000 Kč 4 000 Kč
  Paušální daň v jednotlivých pásmech 6 208 Kč 7 498 Kč
16 000 Kč 16 745 Kč
26 000 Kč 27 139 Kč

Termín splatnosti pro sociální pojistné nastaven na konec měsíce, který odpovídá období, za které se příspěvek platí. Splatnost měsíční zálohy na zdravotní pojištění je vždy do osmého dne následujícího měsíce. Termín splatnosti pro nemocenské pojistné nastaven na konec měsíce, který odpovídá období, za které se příspěvek platí.

Podrobnější informace k důchodovému a nemocenskému pojištění naleznete zde.
Podrobnější informace ke zdravotnímu pojištění naleznete zde.

ZPĚT