Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

29.11.2023

1 EUR EUR 24,260
1 PLN EUR 5,595
1 USD EUR 22,089

30.12.2012 - Sazby DPH, výpočet DPH

Jsme-li plátci DPH, musíme na svá uskutečněná zdanitelná plnění uplatňovat většinou základní sazbu DPH (viz níže), ať už prodáváme zboží nebo poskytujeme služby. Jen v případech vyjmenovaných v zákoně o DPH můžeme uplatňovat sníženou sazbu DPH (viz níže).

Základní sazba DPH v roce 2013 činí 21%. Uplatňujeme ji na naprostou většinu zboží a služeb.
Snížená sazba DPH v roce 2013 činí 15%.

Snížená sazba je uplatňována na

 teplo, chlad a zboží uvedené v příloze 1 zákona o DPH (např. potraviny, zvířata, rostliny, knihy, palivové dřevo)
 služby uvedené v příloze 2 zákona o DPH (např. opravy zdravotnických prostředků, ubytovací služby, úklidové práce v domácnostech, domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené, kulturní, umělecké a sportovní činnosti)
 dovoz uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v příloze 4 zákona o DPH
 některé druhy výstavby (viz § 48 a 48a zákona o DPH)

Sazba DPH u dovozu zboží

U dovozu zboží, u něhož je jednotná celní sazba a které patří do různých podpoložek Harmonizovaného systému, se uplatňuje základní sazba, pokud alespoň jeden druh zboží podléhá této sazbě daně.

Poznámka:
Nárok na odpočet uplatníme nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo a my jsme už obdrželi k němu daňový doklad. Nemůžeme tedy žádat o odpočet DPH k plnění, které se sice uskutečnilo, ale daňový doklad jsme obdrželi až po zdaňovacího období (viz Info MF ČR).

ZPĚT