Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

29.11.2023

1 EUR EUR 24,260
1 PLN EUR 5,595
1 USD EUR 22,089

03.02.2016 - Kdo musí a nemusí podávat daňové přiznání

Kdo musí a kdo nemusí podat daňové přiznání za rok 2015

Kdo musí podat daňové přiznání

Daňové přiznání musí v roce 2016 (za zdaňovací období roku 2015) podat všechny fyzické osoby, které jsou daňovými rezidenty (mají na území ČR trvalé bydliště nebo se zde obvykle zdržují) a mají za rok 2015 hrubé příjmy (bez odpočtu výdajů) ve výši alespoň 15 tis. Kč,které jsou předmětem daně z příjmů FO.

Pozor! Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 tis. Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.

CO JE PŘEDMĚTEM DANĚ Z PŘÍJMŮ FO?

Předmětem daně z příjmů FO je například příjem z podnikání (i z vedlejší SVČ), plat zaměstnance, příjmy z pronájmu nebo podíly na zisku. >> Podrobný výčet příjmů, které podléhají dani z příjmů FO

Daňové přiznání za rok 2015 musí dále podat daňoví nerezidenti, tj. ti, kdo nemají v ČR trvalé bydliště ani se zde obvykle nezdržují, ale mají příjmy, které plynou ze zdrojů na území České republiky.

Souběh zaměstnání a podnikání

Pokud podnikáte při zaměstnání, situace je o něco složitější, záleží totiž na výši dosažených hrubých příjmů.

Daňové přiznání v roce 2016 nemusí podat ti zaměstnanci, kteří mají vedle příjmů ze zaměstnání vedlejší příjmy plynoucí z podnikání, pronájmu nebo příležitostné příjmy (tj. příjmy podle § 7 až 10 ZDP) nižší než 6 tis. Kč.

Pozor! Jde o hrubé příjmy do výše 6 tis. Kč, nikoliv zisk!

Pokud jsou vaše hrubé příjmy za rok 2015 z podnikání, pronájmu a další příjmy podle § 7 až 10 ZDP vyšší než 6 tis. Kč, je vaší povinností daňové přiznání v roce 2016 podat.

Kdo nemusí podat daňové přiznání

ZAMĚSTNANCI

Daňové přiznání v roce 2016 nemají povinnost podat zaměstnanci, kteří měli v roce 2015 příjem pouze z jednoho zaměstnání (a žádný vedlejší příjem) nebo měli příjem z více zaměstnání, ale pouze postupně (nikoliv souběžně více zaměstnání vč. dohod o provedení práce a pracovní činnosti – tito naopak přiznání podat musí). Podmínkou je, abyste podepsali prohlášení k dani podle § 38k (tzv. roční zúčtování).

   

 

ZPĚT